priama platba                                         s poisťovňou 

Konzultácia 15 min.                                                             20 €

Injekčná anestéza                                                                19 €

Pečatenie fissury zubov                                                      od 16€

Kompozitná (biela) výplň                                                    od 68€ do 126€                                     od 53€ do 87€

Dentálna hygiena prvé vyšetrenia                                     od 85€                                                     od 42€

Pieskovanie                                                                          od 33€

Definitívne zaplnenie  koreňového kanálika                    od  87€ do 165€                                    od 44€ do 78€

RTG snímka intraorálna                                                      13€

Parodontologické vyšetrenie vstupné                              125€                                                       75€

Korunka podľa materiálu                                                    od 250€