P.Znak.PLUNázov PLU (22)Výkonpriama platbabodyUnion VšZPDôvera
201Vstupné komplex vyš.D 01Vstupné komplexné vyšetrenie, zavedenie karty 20300000
212Prev.stomat.prehliad.D 02Preventivna stomat. prehliadka13150000
223Prev st.prehl.v tehot D 02aPreventivna stomat. prehl. v tehotenstve 2x13150000
204Komp vstup vyš.udetíD 05Komplexne vstupné vyš. u detí20300000
205Prev.stom.prehl.detíD 06Preventívna stomat. prehl. detí 2x ročne10110000
226Ciel.stom vyš. fokusy D 03Cielené stomatologické vyšetrenie / fokusy /18100000
177Akútne vyšetrenieD 11Akútne vyšetrenie1550000
228Vyž.ak.oš.mimo ordin. D 13Vyžiadané akútne ošetr. mimo ordin. času50505050
199Krátky admin. výkonD 37Krátky administratívny výkon940000
2210RTG sním. intraor.filmD 52RTG snímka intraorálna film950000
1911Konzultácia 15 min.D 14Konzultácia 15 min.15151515
1812Opak.nas.mostíka F 62Opakované nasadenie mostíka 1 člen40444
1813Stiahnutie korunkyF 63Stiahnutie korunky1060000
1714Separácia mostíkaF 64Separácia mostíka5555
2015Povrch. sl. AnestézaA 01Povrchová slizničná anestéza2222
1916Anestéza na vyž.pacA 03Infiltračná injekčná anestéza na vyžiadanie pacienta16161616
1817DH -inštr.a nácvikN 11/1Ústna hygiena - inštruktáž a nácvik, fluoridácia, do 18 rokov, 2 x ročne, v rámci PP10200000
2218DH inšt. s hygieničkouN 11/2Úst. hygiena – inštrkt., nácvik, farbenie, OZP, Fluorid., do 18 rokov - s dent. hygieničkou9.59.59.59.5
1519DH nad 18 rokovN11/3Úst. hygiena – inštrkt., nácvik, farbenie, OZP, Fluorid., nad 18 rokov - s dent. hygieničkou16161616
2120Kontrola úst.hyg,opakN 02Kontrola ústnej hygieny, opakovaná inštruktáž ,aj do 18 rokov12121212
1321Mech.odstr.ZKN 03/1Mechanické odstránenie zubného kameňa, 2x ročne000
2222Mech.odstr.ZK zuborad. - 1 zuboradie 22150000
2123Mech.odstr.ZK sextant - 1 sextant 1550000
2024Pečat.fisury, 1. zubN 30Pečatenie fisury, 1. zub9999
2225Pečat.fisury,ďalší zubPečatenie fisury, ďalší zub6666
2226Odstr.miest. DráždeniaP 05Odstránenie miestneho dráždenia, úprava výplne550000
1727Lokál.oš.gingivy P 07Lokálne ošetrenie gingivy a sliznice650000
2028Odber mat.na lab.vyšP 40Odber materiálu na lab. vyšetrenie650000
2129 fluorid.zubov samostN 12Lokálna fluoridácia zubov samostatme6666
1730Pieskovanie veľkéPieskovanie – obe zuboradia33333333
1631Pieskovanie maléPieskovanie - čiastočné22222222
1732Bielenie z.domáceN 13Bielenie zubov domáce145145145145
1833AMG výplň,1 ploškaV01/1Amalgámová výplň, non gama 2 - 1 ploška32
10024,424,324,1
1834AMG výplň,2 ploškyV02/1 - 2 ploška5022033,233,132,6
1935AMG výplň, 3 ploškyV03/1 - 3 ploška6027039,439.338.7
2036Kompoz.výplň,1 ploškV05/1Fotokompozit, Evicrol - 1 ploška3210024.424.324.1
1837Kompoz.výplň,1 pl.V05/2 Gradia - 1 ploška3610028.428.328.1
1838Kompoz.výplň,1 pl.V05/3 Estelite - 1 ploška4010032.432.332.1
1839Skloion.výplň,1 plV05/4Skloionomer Fuji 9 - 1 ploška2210014.414.314.1
1740Kompoz.výplň,2 plV06/1Fotokompozit, Evicrol - 2 ploška4222025.225.124.6
1741Kompoz.výplň,2 plV06/2 Gradia - 2 ploška4922032.232.131.6
1842Kompoz.výplň, 2 plV06/3 Estelite - 2 ploška5622039.239.138.6
1943Skloion. výplň,2 plV06/4Skloionomer - 2 ploška3522018.218.117.6
1744Kompoz.výplň,3 plV07/1Fotokompozit, Evicrol - 3 ploška4827027.427.326.7
2245Kompoz.výplň, 3 ploškaV07/2 Gradia - 3 ploška5527034.434.333.7
1846Kompoz.výplň, 3 plV07/3 Estelite - 3 ploška6527044.444.343.7
1947Skloion.výplň, 3 plV07/4Skloionomer Fuji 9 - 3 ploška4327022.422.321.7
1848Kompoz.výplň, 1 plV01/2Fotokompozit, Gradia, zub 4,5-1ploška3710029.429.329.1
1749Kompoz.výplň,1 plV01/3Fotokompozit Gradia,zadné zuby 1 ploška4710039.439.339.1
1850Skloion.výplň,1 plV01/4Skloionomer, Fuji 9, zadné zuby 1 ploška2510017.417.317.1
1851Kompoz.výplň, 2 plV02/2Fotokompozit, Gradia, zub 4,5-2 plošky5422037.237.136.6
1952Skloion.výplň, 2 plV02/3Sklonoiomer Fuji 9 zadne zuby 2 plošky3622019.219.118.6
1753Kompoz.výplň,2 plV02/4Fotokompozit Gradia zadné zuby 2 plošky6122044.244.136.6
1754Kompoz.výplň,3 plV03/2Fotokompozit, Gradia, zub 4,5 3 plošky6227041.441.340.7
1755Kompoz.výplň,3 plV03/3Fotokompozit Gradia zadné zuby 3 plošky7027049.449.348.7
1956Skloion.výplň 3 plV03/4Skloionomer, Fuji 9, zadné zuby 3 plošky4827027.427.326.7
2057Rekonštrukcia z.kompV10Rekonštrukcia korunky priama, fotokomp.10049062.762.561.3
1658Provizórna výplňV20Provizórna výplň, liečivá vložka1050000
1959Dlahovanie kompoz. V11Dlahovanie kompozitom, rozsah 6 zubov36363636
1760Kompozitná fazetaFazetovanie zuba kompozitom4710039.439.339.1
1961Paliat.endodoošetr.V31Paliatívne endodont. ošetr. + vložka8.580000
1962Endod.oš.1 kanálik.V41Definitívne endodont. ošetr. 1 kanálik.5430031.13130.3
1763Endod.oš.viac kanV42Definitívne endodontické oš.,viackanálikový z.9860052.35250.6
1664Extr.dočas.zuba E01Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa560000
1965Extr.trvalého zuba E11Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa15100000
2066Extr.viackoreň.zuba E12Extrakcia viac koreňového zuba alebo koreňov22150000
1867Komplik.extr. ZubaE21Komplikovaná extrakcia zuba33250000
2068Oš.po chirg.zákroku E61Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie950000
1969Oš.sťaž.prerezáv.z.C07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba 960000
2270Intr.incízia absc.drénC41Intraorálna incízia abscesu, drén15120000
2171Šitie extrakčnej ranyE 14Šitie extrakčnej rany1050000
1772Dekapsulácia zubaE 31Dekapsulácia zuba1080000
2173Zast.poextr.krvácaniaE 51Zastavenie poextrakčného krvácania14120000
1174Zubný šperkZubný šperk45454545
1375Oprava výplneOprava výplne10101010
2076Farebná výplň,ml .z.Farebná výplň na mliečny chrup5555
1577Pulp.čap kovovýPulpálny čap kovový, nacementovanie25252525
1578Pulp.čap sklenýPulpálny čap sklené vlákna, nacementovanie39393939
1379Použitie RVG Použitie RVG pri zhotovení snímku7777
1980Použitie UZK na OZKPoužitie ultrazvuku pri OZK, zuboradie29292929
1981Použitie UZK na OZKPoužitie ultrazvuku pri OZK, sextant19191919
1782Použ.atraum.šitiaPoužitie atraumatického materiálu pri šití rany9999
1783Použ.nadšt.mat PVPoužitie nadštand. mat. ako proviz výplň9999
1684Dentálne pomôckyDentálne pomôcky000
1685Protetická prácaProtetická práca - cena individuálne000
2186Intraligamen.anestézaIntraligamentálna anestéza8888
2287Sklen.vláko dlah.3 zubPoužitie slkeneného vlákna pri dlahovaní 3 zubov20202020
2288Sklen.vláko dlah.6 zubPoužitie slkeneného vlákna pri dlahovaní 6 zubov40404040
2089Menši chirurg.zákrokMenší chirurgický zákrok35353535
1790Inpregnácia krčkuInpregnácia krčku, desenzibilizácia3333
1691Aplik.lieč.látokAplikácia liečivých látok zlepšujúcich hojenie3333
2092Vyš.chrupu admin.úč.Vyšetrenie chrupu pre administratívne účely7777
1393FrenulektómiaFrenulektómia32323232